(Zelf)Vertrouwen

Acceptatie

Veerkracht

Oplossingen

Keuzes

(Zelf)Vertrouwen

Acceptatie

Veerkracht

Oplossingen

Keuzes

Aanbod & Werkwijze

Praktijk Hoegaathetecht biedt behandeling aan jongeren (van ca. 12 tot ca. 18 jaar) met sociaal-emotionele problemen, zoals:

  • negatief (over jezelf) denken
  • moeite om je emoties te uiten of beheersen
  • moeilijkheden thuis of in vriendschappen
  • een heftige gebeurtenis in je leven
  • angst, verdriet of je onbegrepen/eenzaam voelen
  • beginnende eetproblematiek

Er is geen standaardwerkwijze; de werkwijze wordt afgestemd op wat je nodig hebt.
Cruciaal is dat je je begrepen voelt en zowel emotionele als praktische steun gaat ervaren.
Samen wordt er gezocht naar keuzes en oplossingen (waaronder ook acceptatie van dingen die niet veranderd kunnen worden).
Het uiteindelijke doel is het vergroten van je veerkracht en zelfvertrouwen